Otsime tiimi, mis vajab muutust!

Kuus kuud.
Üks meeskond.
Kaks superviisorit.

meeskond

Sinu tiim vajab muutust. Vanamoodi enam ei saa, uut moodi ei oska. Kuidas edasi minna? Meil on selleks tööriistad olemas!

Ühel tiimil on võimalus kogeda kuue kuu jooksul üheskoos kasvamise teekonda. Protsess on kujundatud vastavalt Sinu tiimi vajadustele. Ka Sinu tiim võib olla unistuste tiim! Mis on seda siiani takistanud?

Võib-olla soovid, et Sinu meeskonnas oleks parem sisekliima, koostöö ja infovahetus ladusamad? Või oleks hoopis tarvis tugevdada juhi ja tiimi vahelist koostööd või tegeleda töötajate vaimse heaoluga? Supervisioon võimaldab tegeleda kõigi nendega (kuid mitte ainult!).

See koostöö avab Sinu tiimis uusi võimekusi ning osalejad leiavad uusi ja paremaid viise koos töötamiseks. Töötajad tunnevad end tööl paremini, suureneb töörõõm ning ühiseid sihte on hõlpsam saavutada.

Küsimused, mida saame koos lahendada

Kaasates välised superviisorid saad väärtuslikud värsked hinnangutest vabad(!) kõrvalpilgud sellele, mida ettevõttes sees olles enam ehk ei märka või mille lahendamiseks puuduvad oskused või aeg. Põhjalik ettevalmistus annab meile hulganisti tööriistu, et toime tulla ka kõige keerukamate olukordadega. 
 • Juhi ja tiimi vaheline koostöö ei suju nii, nagu võiks. Võib-olla oled ise alles värske juht? Võib-olla on tiimis mõni uus liige? Või ehk on isegi raske täpselt sõnastada, milles on asi, kuid oled märganud, et õhus on pinget ja asjad ei laabu.
 • Tiimile on seatud eesmärk, mille täitmiseks on vaja hakata tegema midagi täiesti teisiti.
 • Ettevõttes on toimumas muudatused ja see tekitab tiimi liikmetes segadust ning ebakindlust. Ümberkorraldused struktuuris ja/või tööülesannetes on ettevõtetes tavapärased, kuid need võivad töötajaid väga erinevalt mõjutada. Vahel võib tunduda, et pinge ei näi raugevat.
 • Soovid, et koostöö tiimi sees oleks parem? Võib-olla on tiimis mõni keeruline kolleeg?
 • Erinevaid funktsioone täitvad kolleegid näevad asju väga erinevalt ja näib ületamatu neid sujuvalt koos töötama saada. Erinevad arusaamad panevad tööprotsessi ikka ja jälle takerduma samades kohtades.
 • Tunned, et töötajad käivad vaid “töö juures”, kuid silmasära on tuhmunud ja tõeline kirg asju suurepäraselt teha, on kadunud.
 • Soovid, et töötajad suhtleksid klientidega oskuslikumalt.

Miks valida supervisioon?

Kui haridus ja sotsiaalvaldkonnas on supervisioon üha tuntum ja kasutatum, siis ärivaldkonnas kasutatakse supervisiooni seni kahetsusväärselt vähe. Supervisiooniga on võimalik saavutada sügavamaid ja püsivamaid muutuseid, kuna supervisioon on pikem protsess, kui lihtsalt üks või kaks kohtumist. Seetõttu saavad nii tiimi liikmed, juht kui omanik ja kliendid nautida protsessi positiivset mõju pikema aja jooksul. 

Supervisioon on terviklik protsess, mis algab koos kliendiga olukorra kaardistamisest ning protsessi eesmärkide seadmisest. Edasi toimuvad regulaarsed kohtumised tiimiga grupis ning juhiga ka individuaalselt. Kohtumiste käigus sõelutakse eesmärki silmas pidades olulisem(ad) teema(d) või küsimus(ed). Superviisor valib teemade avamiseks, selguse loomiseks ja/või küsimustele lahenduste leidmiseks sobiva meetodi. Kohtumise lõpus hinnatakse koos osalejatega, milline oli kohtumisest saadud kasu. Kogu protsessi lõpus tehakse samuti tagasivaade protsessile ja eesmärkide täitmisele.

Superviisor on läbinud vähemalt 2,5 aastat kestva väljaõppe. Ta omab kopsakat tööriistakohvrit erinevate tehnikatega, mida kasutada selleks, et tiimi liikmed saaksid oma valdkonnas areneda ja kasvada ning tuleksid oma tööülesannetega suurepäraselt toime. 

Superviisor pakub professionaalset kõrvalpilku, oskuslikku olukordade kaardistamist ja lahenduste poole “nügimist”. Superviisor ei paku valmis lahendusi. Oluline on, et tiimi liikmed töötaksid ise sobiva lahenduse välja. Seetõttu on supervisioon ka õppimise protsess. Selle käigus õpivad tiimi liikmed iseennast ja oma kolleege paremini tundma ning üheskoos erinevaid kitsaskohti läbi töötades saadakse juurde nii teadmisi kui praktilisi oskusi tööalaseks (ja isiklikuks) toimetulekuks.

Iga tiimi liikmega on seotud tohutu hulk erinevaid suhteid, mis kõik töö tulemusi mõjutavad. Juht ei pea neid rägastikke üksi lahti harutama.

Supervisioon aitab luua muutuseid, mille vilju saab nautida pikema aja jooksul.

Supervisioon on õppimise protsess. Õpitakse end ja teisi paremini tundma, õpitakse paremini toime tulema.

MUUDAME SINU TIIMI POTENTSIAALI ÜHESKOOS REAALSUSEKS.​

Kes me oleme?

Oleme kaks superviisorit – Maria Tammesalu ja Kati Lõbu, ning soovime alustada koostööd tandemina. Kahekesi koos ei ole me varem tiimiga töötanud ning selle asemel, et jääda ootama, et sobiv meeskond meid leiaks, asusime niisugust ise otsima. Kasutame coachingu ja supervisiooni meetodeid, lähtume lahenduskesksest ja süsteemsest lähenemisest.

MARIA TAMMESALU

Olen lahenduskeskse ja süsteemse lähenemisega coach ja superviisor. Soovin, et minu kliendid saaksid tunda töötamisest rõõmu ja kogeda õnnestumisi. Olen orienteeritud inimestele, kuid tean, et töökeskkonnas on ühine nimetaja siht ja suund.

KATI LÕBU

Olen süsteemse lähenemisega coach ja superviisor. Olen tiimide innustaja, aitan avastada tiimides mõistmist ning koostöös tegutsemise võimalusi. Samuti soovin innustada ja toetada tiimide juhte.

Süsteemne lähenemine tähendab tiimiga töötades meie jaoks seda, et kliendiga töötades peame pidevalt silmas kogu süstemmi, milles tiimi liikmed on. St milline on iga tiimi liikme isiklik maailm – kes ta on ja kust ta tuleb, millised on omavahelised suhted tiimi sees, kuidas suheldakse teiste üksustega ettevõtte sees, kuidas suhestub see tiim teiste sama valdkonna ettevõtetega, kuidas paistab ettevõte aga näiteks kogu Eesti tasandilt vaadates ja milline on suhestumine maailma tasemel. See on oluline terviku hoomamiseks ning uute vaatenurkade saamiseks.

Lahenduskeskne lähenemine tähendab seda, et meile kui superviisoritele on oluline see, et kliendi küsimus või teema leiaks vastuse või lahenduse ning sõnastatud saaks järgmine samm (või järgmised sammud). Lahenduskeskne mõtteviis aitab kliendil efektiivselt liikuda soovitud suunas.

 

Meie põhiväärtused:

 • avatus ja kliendikesksus – meie suurim soov on olla kliendile kasulikud. Sestap töötame igal kohtumisel sellega, mis hetkel on tiimile oluline hoides samas suuremat eesmärki. Käsitleme oskuslikult ja tundlikkusega teemasid ja takistusi, mis tiimi mõjutavad, kuid on seni olnud varjul või peidetud, sest varjatud dünaamikatega tegelemine on tihti võtmeks tiimi õide puhkemisele.
 • loov lähenemine – kasutame vajadusel loomingulisi tehnikaid, mis aitavad vaadata olemasolevat värske pilguga (sh erinevad visuaalsed vahendid, süsteemsed paigutused, loominguline eneseväljendus jms).

Pakkumise sisu

TEENUSES SISALDUB:

 • eelkohtumine tiimi juhiga (1,5h); 
 • lühikesed eelkohtumised osade või kõigi tiimiliikmetega;
 • 6 kohtumist tiimiga kuue kuu jooksul (3h 1x kuus); 
 • 3 individuaalset kohtumist tiimi juhiga kuue kuu jooksul (1,5h);
 • järelkohtumine tiimi juhiga pärast kõigi kohtumiste toimumist (1,5h); 
 • vajadusel täiendavaid individuaalseid või tiimikohtumisi kokkuleppel.

TIIM SAAB:

 • vaadata tööle ja koostoimimisele uue pilguga;
 • asuda toetatult liikuma soovitud suunas;
 • kogeda muutusi, mida tiimi liikmed vajavad;
 • uusi teadmisi tiimi ja selle liikmete kohta (sh iga liige saab uusi taipamisi iseenda kohta);
 • uusi oskusi tiimis töötamiseks;
 • parema koostöö juhiga;
 • tänu kahele superviisorile mitmekesise kogemuse.

Sobiv tiim asub Tallinnas või Harjumaal ja selles on 6-12 liiget. Tiim (või vähemalt selle juht) on motiveeritud tegema samme selleks, et tiimitöö muutuks paremaks.